Navigatie

Gratis Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe bloemstukjes en schrijf u in op onze nieuwsbrief.

Digiscrap

Bloemschikken

bloemschikken

Valentijnshart

valentijn

Rozen

roos

Campari

campari

Valentijnsbox

rita

I Love You

hartje

romantische muziek

 

 

14 februari

14 Februari de dag waarop in de derde eeuw twee heiligen met dezelfde naam Valentinus om hun geloof gedood waren, en daarom werden ze op deze dag vereerd.
De een was priester in Rome, de ander bisschop van Terni.
Niet uitgesloten is dat het toch een en dezelfde heilige betreft. In hun levensloop - voor zover die bekend is, er is geen enkel aanknopingspunt te vinden met de moderne gebruiken van Valentijnsdag.
Tot aan de hervorming van de heiligenkalender van de rooms-katholieke kerk in 1969 kon op 14 februari Sint-Valentijn vereerd worden.
Daarna is Valentijn als heilige van de kalender afgevoerd.
Om in de achteraf geconstateerde leemte te voorzien, is rond het midden van de twinigste eeuw, waarschijnlijk vanuit de bloemenbranche, de "oude legende van broeder Valentijn" bedacht.
Deze verschijnt nog regelmatig in allerlei variaties in krantenberichten.
Zo zou Valentijn in 'de middeleeuwen' monnik zijn geweest van een Italiaans klooster. Stelletjes die hem bezochten, schonk hij geluksbloemen, die hij zelf kweekte in zijn kloostertuin. Yvette...... www.bloggen.be/guidoenyvette