Bloemschikken Roger

Najaarsstukje met poygonumstokjes enz.